SKLEP INTERNETOWY

LOGOWANIE

NEWSLETTER

Zapisz się a raz na miesiąc otrzymasz na swoją skrzynkę pocztową najważniejsze informacje z portalu. Wybierz format wiadomości:

Certyfikacja wg norm

pon. 20/02/2012 - 09:51
Certyfikacja wg norm

Podstawą klasyfikacji mechanicznych urządzeń zabezpieczenia mienia są ustanowione akty prwne - normy europejskie oraz krajowe Rozporządzenia MSWiA. Normy określają warunki badań oraz zasady i wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia służące do przechowywania wartości. W Polsce jednostką uprawnioną do przeprowadzania procesu certyfikacji jest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Poniżej prezentujemy krótki komentarz autorstwa Pana Stefana Jerzego Siudalskiego, biegłego sądowego w dziedzinie "ochrona mienia".

Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości:

Pojemniki bezpieczne i szafy wg normy PN EN 14450: 20061 
Urządzenia do przechowywania wartości w których po zamknięciu przynajmniej jeden wymiar ściany wewnątrz ma długość mniejszą niż jeden metr klasyfikowane są jako szafy lub pojemniki bezpieczne. Urządzenia te są klasyfikowane w zależności od odporności na włamanie na dwie klasy S1 i S2.
Przy czym wymagania dla klasy S1 to minimalna odporność na dostęp do wnętrza wynosi wg normy 2.00 SU a dla klasy S2 5.00 SU gdzie SU to odporność na włamanie wyrażone liczbami.
Wytrzymałość otworu kotwiącego powinna wynosić dla klasy S1 = 20 kN i 30 kN dla klasy S2.

Systemy depozytowe PN EN 1143-2 listopad 20042
Podobnie jak w normie PN EN 14450 definicja szafy zawiera określenie, że szafą jest urządzenie do przechowywania wartości w którego wnętrzu, po zamknięciu przynajmniej jeden wymiar jest mniejszy od jednego metra. Jako pomieszczenie – zwane potocznie skarbcem – uznawane jest urządzenie w którym wszystkie boki wewnętrzne są większe o jednego metra.
Systemy depozytowe – zwane wrzutniami – zawierają urządzenia odbierające oraz często także zsuwnie.
Klasyfikacja systemów depozytowych ma 14 pozycji oznaczonych cyfrą arabską 0 i cyframi rzymskimi od I do XII. Z tym, że szafy depozytowe mogą mieć najwyższą klasę X, wrzutnie nocne najniższą klasę II, a pomieszczenia najwyższą klasę XIII.
Oznaczenia szaf depozytowych to np. D-IX, gdzie litera D oznacza właśnie szafę a cyfra rzymska klasę. Wrzutnie nocne oznaczane są np. N-XI i tu litera N oznacza wrzutnię nocną a cyfra rzymska klasę ochrony.
Wymagania co do zamków wg normy:

 • zamki klasy A tylko w przypadku D-0 do D-II czyli szafy depozytowe,
 • zamki klasy B są przewidziane dla systemów depozytowych od D- III i N-III do D- V i N-V, 
 • zamki klasy C są przewidziane dla systemów depozytowych od N-VI do N-X,
 • natomiast w zakresie klasyfikacji N-XI wymagane są albo 3 zamki klasy C albo dwa zamki klasy D,
 • w klasie N-XII wymagane są dwa zamki w klasie D.

Uwaga: Oznaczenia zamków stosowanych w ochronie wartości A, B, C i D nie mają nic wspólnego z dawnym oznaczeniami zamków do drzwi z klasyfikacji O, T, A, B i C /patrz norma PN EN 1300:2006/ .
Systemy depozytowe są sprawdzane pod kątem odporności na:

 • działania siłowe,
 • wędkowanie,
 • przechwytywanie powtarzalne,
 • wydostanie depozytu,
 • przechwytywanie ostatniego depozytu.

Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie PN EN 1300
Zamki tej grupy są oznaczane w literaturze jako zamki HSL i są klasyfikowane na cztery grupy oznaczane dużymi literami A, B, C i D.
Zamki w klasach B, C i D powinny mieć zapis wydarzeń z pojemnością pamięci kolejno do 10, 50 i 500 zdarzeń a liczba kombinacji kolejno to 100 tys. , 1 mln i 3 mln.
Wg normy zamki tej grupy powinny mieć oznakowanie zawierające:

 • dane producenta,
 • numer modelu,
 • rok produkcji,
 • klasyfikację,
 • numer normy. 

Uwaga: Zakres temperatury dla zamków HSL wynosi od -10st C do +55 st C. Aktywność opóźnienia czasowego powinna być wskazywana we wszystkich klasach zamków.

Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej PN EN 1047-1 listopad 2006 – Szafy na nośniki danych i wkładki na dyskietki3.
Dla szaf na nośniki danych i dla wkładek na dyskietki norm przewiduje dwa poziomy narażania S60 i S120 – co oznacza godzinę lub dwie. Przewidziane są trzy klasy ochrony:

 • P – czyli dla przechowania danych zgromadzonych na papierze które wytrzymują temperaturę do 170°C,
 • D – dla nośników magnetycznych i papieru termoczułego które nie tracą informacji w temperaturach poniżej 70°C, 
 • DIS – czyli dla nośników których temperatura nie może przekraczać 50°C.

autor: Stefan Jerzy Siudalski

1 Pełna nazwa normy: „ Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości , Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie, Pojemniki bezpieczne i szafy”
2 Pełna nazwa normy: „Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości, Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie, Część 2: Systemy depozytowe”
3 Pełna nazwa normy: „Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości , Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej Część 1: Szafy na nośniki danych i wkładki na dyskietki”