SKLEP INTERNETOWY

LOGOWANIE

NEWSLETTER

Zapisz się a raz na miesiąc otrzymasz na swoją skrzynkę pocztową najważniejsze informacje z portalu. Wybierz format wiadomości:

Odporność na włamanie

śr. 11/04/2012 - 01:19
Odporność na włamanie

Chyba od “zawsze” istnieje nieustający wyścig między konstruktorami zabezpieczeń a fachowcami od ich przełamywania. Dlatego nie można zakładać, że istnieje sejf którego (przy wykorzystaniu odpowiednich, specjalistycznych narzędzi i odpowiednio długim czasie dostępu) nie uda się w ten czy inny sposób otworzyć!

Dla oceny wytrzymałości, tego typu zabezpieczeń mechanicznych, na przełamanie wprowadzono klasy odporności oznaczane cyfrą arabską „0” i cyframi rzymskimi od I do XIII. Najniższą odporność mają zabezpieczenia zaliczane do klasy odporności „0” i I. Dla sejfów górny zakres wymaganej klasy odporności wynosi X. Nie wchodząc w szczegóły zasad podziału na klasy warto wiedzieć, że badania są prowadzone z rozróżnieniem czy przestępca będzie miał całkowity dostęp (otwór o średnicy 350 mm, 300x330 lub 315x315) do wnętrza sejfu czy tylko częściowy (otwór o średnicy 125 mm, 112x112 lub 100x125).

Klasa sejfu mówi nam do przechowywania jakiej maksymalnej wartości mienia może on być przeznaczony1. Jako jednostkę obliczeniową stosuje 120-to krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał. Wynagrodzenie to jest ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Uwaga: W Dzienniku Ustaw Nr 166 jest zamieszczone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. Są tam zapisane wymagania co do systemów alarmowych. Poniżej wybrane fragmenty Rozporządzenia:

Systemy sygnalizacji włamania i napadu, wykonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia według normy PN-93/E-083902 w klasie co najmniej SA3, mogą być nadal wykorzystywane do zabezpieczenia przechowywanych lub transportowanych wartości pieniężnych, z tym że wymiana centrali elektronicznego systemu zabezpieczeń na inny typ lub model jest traktowana na równi z wykonaniem nowego systemu zabezpieczeń, który powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu.

Elektroniczne systemy zabezpieczeń powinny być wykonywane według wymagań określonych w Polskich Normach. Dopuszcza się wykonywanie elektronicznych systemów zabezpieczeń według innych zasad, jeżeli: a) nie ma Polskich Norm i wykonywany system jest niesprzeczny z wymaganiami niniejszego rozporządzenia albo b) wykonywane systemy zabezpieczeń nie są sprzeczne z Polskimi Normami i wymaganiami niniejszego rozporządzenia.

System sygnalizacji włamania i napadu powinien być wykonany co najmniej w 2 stopniu zabezpieczenia3 i zapewniać identyfikację użytkowników włączających i wyłączających system lub jego część.

Uwaga – W Wymienionym powyżej Rozporządzeniu ustalone są limity dopuszczalnych wartości przechowywanych w szafach /sejfach i wrzutniach/ i tak przykładowo dla szafy klasy I można przechowywać wartości:
- do jednej jednostki obliczeniowej jeśli brak jest ochrony elektronicznej,
- 1,5 jednostki obliczeniowej jeśli szafa jest chroniona systemem alarmowym podłączonym do stacji monitorowania,
- 3 jednostki obliczeniowe jeśli dodatkowo jest CCTV z rejestracją zdarzeń ,
- 5 jednostek obliczeniowy jeśli dodatkowo jest całodobowa ochrona fizyczna.
Poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe mogą mieć różne wymagania co do klasy sejfu przy takiej samej kwocie przechowywanej.

autor: Stefan Jerzy Siudalski

w powyższym załączniku podane są limity wartości jakie można przechowywać w zależności od klasy urządzenia, Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają swoje ustalenia co do limitów przechowywanych wartości, które mogą się różnić od tych zapisanych w rozporządzeniu, rozporządzenie może być w najbliższym czasie zmienione!
norma ta została wycofana trzy lata temu
wg PN EN 50131-1 – norma aktualna